Ham yaad nahi tumko tum yaad nahi

Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi humko Hum nahi tumko Bas ek dafaa mudke dekho Aye yaar zara humko Lo maan liya  . Results 1 - 9 of 41 . Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi humko Hum nahi tumko Bas ek dafaa mudke dekho Aye yaar zara humko Lo maan liya  . Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi . Ha liya ne kya Lo Tum Yad Nhe Hamko Ham Yad Nhe Songs liye ham hai  Ha liya ne kya Lo Tum Yad Nhe Hamko Ham Yad Nhe Songs liye ham hai  Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi humko Hum nahi tumko Bas ek dafaa mudke dekho Aye yaar zara humko Lo maan liya   Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi . Ha liya ne kya Lo Tum Yad Nhe Hamko Ham Yad Nhe Songs liye ham hai  Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi humko Hum nahi tumko Bas ek dafaa mudke dekho Aye yaar zara humko Lo maan liya  . Ha liya ne kya Lo Tum Yad Nhe Hamko Ham Yad Nhe Songs liye ham hai . Results 1 - 9 of 41 Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi Results 1 - 9 of 41 Results 1 - 9 of 41 . Lyrics: Lo maan liya humne Hai pyar nahi tumko Tum nahi

© Yaaya Digital, Inc. 2007-2016