Khud ko kho kar tujko paya arijit singh song

 

O…. Khud ko kho kar tujhko paaya Oct 12, 2013 . Iss tarah se mujhko jeena aaya. Khud ko kho kar tujhko paaya Oct 12, 2013 Ban gaye silsile. Iss tarah se mujhko jeena aaya. Ban gaye silsile. (Naina naina laage…. Khud ko kho kar tujhko paaya. ) Khud ko kho kar tujhko paaya. (Naina naina laage…. ) Khud ko kho kar tujhko paaya) Khud ko kho kar tujhko paaya. ) Khud ko kho kar tujhko paaya. O… Iss tarah se mujhko jeena aaya. O… Khud ko kho kar tujhko paaya Oct 12, 2013 . (Naina naina laage… Ban gaye silsile. O…. Ban gaye silsile Iss tarah se mujhko jeena aaya. Oct 12, 2013 (Naina naina laage….

.

copyrights c 2016 funmaza. All Rights Reserved.